Sabena-raad vraagt vakbonden wapenstilstand van 100 dagen

(tijd) - De raad van bestuur van Sabena heeft opgeroepen tot een sociale vrede van 100 dagen tijdens dewelke bonden en directie tot een definitief akkoord moeten komen. De cryptische mededeling liet de vakbonden ietwat verward achter. De vakbonden hebben toegezegd de sociale vrede gedurende twee weken te respecteren.'De raad van bestuur vraagt alle medewerkers van Sabena, om in het hoger belang van de onderneming de sociale vrede tijdens de komende 100 dagen te respecteren. De raad bekrachtigt het op 9 januari 1996 ondertekende akkoord om alle collectieve arbeidsovereenkomsten te respecteren. De raad van bestuur verbindt er zich toe binnen de 15 dagen alle voorwaarden te creëren, die noodzakelijk zijn voor de herneming van een constructieve dialoog in het algemeen belang van de onderneming'.