Sabena remt beheerskontrakt RLW

(tijd) - De onderhandelingen tussen minister Coëme en de Regie der Luchtwegen over het beheerskontrakt zitten vast. Niet alleen de koppeling van dit dossier aan het taalkader van de regie, ook de wens van administrateur-generaal Kirsch om de tarieven van de luchthaven in Zaventem drastisch te verhogen, staan een afronding van het dossier in de weg. Met name Sabena dringt aan op meer gematigde aanpassingen.