Advertentie
Advertentie

Sabena staat nog voor belangrijke uitdagingen

(tijd) - Het gaat goed met Sabena maar om de toekomst van de maatschappij op lange termijn te verzekeren moeten nog tal van inspanningen geleverd worden. Dat was de boodschap van gedelegeerd bestuurder Paul Reutlinger op een informele bijeenkomst. De directie formuleerde een reeks nieuwe doelstellingen voor 2000 waarbij de klemtoon wordt gelegd op kwaliteit, kostenbeheersing en stiptheid.Het plan Horizon '98 dat in juni 1996 werd gelanceerd schoof vijf 'ambitieuze' doelstellingen naar voren. De eerste was het reduceren van de uitgaven tot een 'unit cost' van 27 frank per beschikbare tonkilometer (ATK of available ton kilometre); de tweede was het opkrikken van de bezettingsgraad in Europa tot 57 procent en die voor de intercontinentale lijnen tot 67 procent; de derde was een aandeel van 37 procent businessreizigers; de vierde een minimum overstaptijd van 27 minuten en de vijfde was zeven plaatsen winnen in de ranglijst van de meest stipte maatschappij komende van tien.