Advertentie
Advertentie

SADCC komt niet echt van de grond

In de Mozambikaanse hoofdstad Maputo is gisteren de jaarvergadering begonnen van SADCC, de konferentie voor ontwikkelingskoördinatie van zuidelijk Afrika. Het is evenwel met gemengde gevoelens dat de negen lidstaten van de SADCC terugblikken op de werking van de voorbije negen jaar. Om politieke redenen maakt Zuid-Afrika geen deel uit van de SADCC maar de landen die er wel toe behoren zijn in toenemende mate aangewezen op het veel welvarender Zuid- Afrika.