Advertentie
Advertentie

Sagam versterkt zichin de prepress-sector

(tijd) - Sagam en Computil, beiden actief in de toelevering en plaatsing van grafische uitrusting in de prepress, bundelen hun krachten. Sagam neemt de prepress-verkoopsafdeling van Computil over, die bestaat uit zeven mensen en alle klanten. Computil NV behoudt zijn cel ontwikkeling software voor de grafische industrie, waar een zestal mensen werken en wijzigt zijn naam in NSS NV.