Sainsbury kent succesjaar

De vergelijkbare omzet van Sainsbury exclusief benzineverkoop nam in het derde kwartaal met 6,4 procent toe, tegen een toename van 6 procent in het eerste halfjaar. Dit toont aan dat het ambitieuze herstructureringsplan vruchten afwerpt. In 1999 en 2000 bedroeg de vergelijkbare omzetgroei minder dan 1 procent. De herstructureringen resulteerden tot nu toe in de renovatie van 131 winkels en een verbetering van de service. Ook werd het assortiment uitgebreid met cds en dvds, die in principe voor hogere marges moeten zorgen. Ten slotte zorgden promotiecampagnes in enkele productcategorieën voor een verhoogde omzet. Vooral de niet-voedingswaren werden tijdens de kerstperiode gretig gekocht. Naast een top-line groei streeft Sainsbury met een herstructureringsplan ook naar kostenbesparingen. Het herstructureringsplan van 2000 ambieert besparingen van 600 miljoen pond over een periode van drie jaar. De helft van deze kostenbesparingen moet worden gerealiseerd door het verlagen van de kostprijs van verkochte goederen. Elk jaar moet de kostprijs van verkochte goederen met 0,7 procent van de omzet dalen. In het eerste halfjaar van het boekjaar 2001/2002 bedroegen de kostenbesparingen 30 miljoen pond, of 0,4 procent van de omzet. De andere helft van de kostenbesparingen moet worden gerealiseerd door een verlaging van personeelskosten, IT-kosten en logistieke kosten. Intussen werd IT al uitbesteed aan Accenture. In het eerste halfjaar gingen personeels- en IT-kosten 30 miljoen pond lager. Naar eigen zeggen zit Sainsbury op schema wat betreft de vooropgestelde besparingen van 150 miljoen pond in het boekjaar 2001/2002.Volgens algemeen directeur Peter Davis wint Sainsbury voor het eerst in zeven jaar nu ook marktaandeel van concurrent Tesco. Davis verwees naar een marktonderzoek van Taylor Nelson Sofres. Volgens Tesco was het marktonderzoek echter verre van accuraat, en werd slechts een heel klein percentage van Tesco-klanten benaderd.Volgens analisten is de bedreiging van een prijzenoorlog door Asda en Tesco lichtjes afgenomen. Ondanks de omvang en expertise van Wal Mart vindt Deutsche Bank dat de Amerikaanse supermarktketen de mogelijkheden ontbeert om de oorlog aan te gaan met sterke nationale spelers zoals Tesco. Ten eerste kampt het Amerikaanse Wal Mart in eigen land met een zware concurrentiestrijd. Ten tweede betaalde het in 1999 voor het Britse Asda een relatief hoge prijs. Deze twee zaken zouden Wal Mart ertoe moeten aanzetten een rationeel en getemperd prijsbeleid te voeren in Groot-Brittannië. Ook voor Tesco staat een prijzenoorlog niet bovenaan de agenda. Tesco concentreert zich op de expansie buiten Groot-Brittannië. De expansie komt neer op 50 procent van de investeringen. Een en ander brengt met zich mee dat Sainsbury op zijn thuismarkt groeipotentieel blijft behouden. Analisten tonen een afwachtende houding ten opzichte van het aandeel. De resultaten van het vierde kwartaal zullen een belangrijke indicatie geven over de consistentie van het succes. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd voor het eerst sinds lang een stevige groei voorgelegd. De vraag is of Sainsbury in dergelijke omstandigheden die groei kan herhalen. PVM