Saint-Gobain herstelt na stabiele resultaten

De Franse glas- en bouwmaterialenproducent Saint-Gobain tekende gisteren de grootste stijging op van zijn aandelenkoers sinds ten minste 1990. De stijging met 2,35 euro betekende een koersopstoot van 11 procent ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. Tijdens de presentatie van de derdekwartaalcijfers bleef het management bij de winstdoelstellingen voor dit jaar. Bovendien hoeven de provisies voor asbestclaims in de Verenigde Staten niet verder te worden verhoogd. Saint-Gobain verloor na 26 juli bijna een vijfde van zijn marktkapitalisatie toen het aangaf dit jaar voor 100 miljoen euro aan voorzieningen te moeten treffen om het hoofd te bieden aan asbestclaims.Voor het eerst sinds 8 maanden daalden de gemiddelde kosten van de gesettelde claims naar 1.800 dollar, terwijl dat in 2001 nog op 2.800 dollar lag. Het aantal gevallen als gevolg van zware kanker steeg weliswaar naar 8 procent van alle claims, maar dat werd gecompenseerd door de veel lagere settlementkosten voor de massaclaims. In het lopende jaar blijft echter het aantal nieuwe claims nog steeds stijgen met 5.000 per maand. De achterstand van nog te behandelen claims steeg van 83.000 aan het einde van vorig jaar naar 103.000 eind september. Arnaud Palliez, analist voor Deutsche Bank, houdt rekening met een totale omvang van 3 miljard euro aan claims, ofwel 9 euro per aandeel. Ken Rumph van Merrill Lynch is in dat opzicht aanzienlijk pessimistischer. Rumph gaat uit van 19 euro per aandeel.Los van de asbestperikelen bleven de resultaten vrij stabiel. De totale groepsomzet in de eerste 9 maanden kwam uit op 22,927 miljard euro, vrijwel onveranderd ten opzichte van vorig jaar. In Europa stegen de verkopen, op vergelijkbare basis, met 1,5 procent ten opzichte van juni. De resultaten werden beïnvloed door een mix van positieve en negatieve factoren. De prijzen voor glas in de auto-industrie stegen, als gevolg van de verkoop van complexere producten. Volumes van glas voor de Europese bouwindustrie bleven op peil. Alleen in Duitsland valt er nog geen enkel herstel te bespeuren. Volgens het management blijven de glasprijzen desondanks op peil omdat verschillende producenten in de afgelopen 2-3 jaar fabrieken hebben gesloten voor onderhoud. Afhankelijk van de acties van zijn concurrenten zullen ook volgend jaar 3 tot 4 fabrieken voor langere tijd gesloten zijn, zo verwacht Saint-Gobain. De huidige prijs voor vlakglas van tussen 3,4 en 3,5 euro per vierkante meter zijn daarom voor langere tijd te handhaven, zo is de verwachting. Voor 2003 zijn de vooruitzichten voorzichtiger geworden. Onzekerheid vormt een mogelijke Irakoorlog en ook een vertraging in de bouwactiviteiten in de VS, maar groeivertragingen kunnen worden opgevangen door de in gang gezette herstructureringen. De financieringslasten verminderen door de schuldreductie. In het derde kwartaal werd de schuldenlast gereduceerd van 8 naar 7,5 miljard euro.Ondanks de stabiele resultaten en vooruitzichten, reduceerden analisten hun prijsdoel voor het aandeel aanzienlijk. Zo verlaagde Arnaud Palliez zijn prijsdoel van 42 naar 26 euro. Dit is echter voornamelijk het gevolg van de daling in de sectorwaardering en verslechterende economische vooruitzichten. Ken Rumph heeft zijn 12-maands prijsdoel op 38 euro gezet. PB