SAITAMA PACI - BANKKOMMISSI

Bankkomissie waarschuwt voor vermeende Hongkong-bank(tijd) - De Bankkommissie waarschuwt voor het optreden van de "Saitama Pacific Bancorporation'. Deze illustere firma, blijkbaar gevestigd in Hongkong, doet via een mailing voorstellen aan beleggers en bedrijven inzake bancaire verrichtingen. De Bankkommissie wijst erop dat deze obscure vennootschap geen banklicentie heeft, noch in België, noch in Hongkong en bovendien een aantal aanspraken maakt, die niet waar zijn.