Salomon Brothers in Oost-Berlijn

(tijd) - De Amerikaanse investeringsbank Salomon Brothers zegt een kantoor in Oost-Berlijn te willen openen. Dat zal gebeuren via de Duitse dochtermaatschappij die haar hoofdzetel in Frankfurt heeft. Er zullen verschillende werknemers van Frankfurt naar Oost-Berlijn worden overgeheveld, maar er worden ook plaatselijke professionelen aangetrokken.