Salomonsoordeel

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Sabena heeft een verstandig besluit genomen. Nu beslissen ermee op te houden en het grootste faillissement in de Belgische economische geschiedenis uitlokken, was onverantwoord. De reden waarom de Belgische staat en SAirGroup de hakbijl hadden kunnen laten vallen was dat de vakbonden en de directie het nog niet helemaal eens waren over een besparing van 2,2 miljard frank bij het personeel. Dat was de voorwaarde die de twee gekoppeld hadden aan een kapitaalverhoging met 10 miljard frank.De vakbonden en de directie, met de hulp van de sociale bemiddelaar van het ministerie van Tewerkstelling, zijn niet verder geraakt dan een algemene tekst. De piloten engageerden zich om de gevraagde besparingen te vinden. Maar hoe dat concreet moet gebeuren, is nog lang geen uitgemaakte zaak. Dat kon ook niet, want de gesprekken daarover zijn pas vorige week donderdag gestart nadat de audit over het Sabena-management was voorgesteld. De vakbonden en piloten gaan in deze niet vrijuit. Blue Sky was al in september klaar en de partijen hadden dus al veel eerder rond de tafel kunnen gaan zitten. Desnoods in het grootste geheim, om pas na de voltooiing van de audit, van officiële onderhandelingen te spreken.Niettemin zou het erg cynisch geweest zijn na een week van officiële gesprekken een meer dan 75 jaar oude luchtvaartmaatschappij op te doeken, omdat de nieuwe CAO niet helemaal rond is. Daarom is het besluit de activiteiten van Sabena voort te zetten een wijs besluit. Maar het is ook wijs omdat het de uitvoering van de geplande kapitaalverhoging uitstelt tot binnen twee weken. In die tijdspanne moeten de sociale partners er wel in slagen een definitief ontwerp van CAO klaar te stomen. Als dat toch niet lukt, zijn er in elk geval niet nog eens 10 miljard over de balk gegooid, zo was allicht de redenering van de twee aandeelhouders.De schaduwzijde aan die getrapte beslissing is dat de knagende onzekerheid bij het personeel, bij de leveranciers, bij de banken en in de hele reiswereld nog 14 dagen langer duurt. Al ziet het er naar uit dat alle partijen, directie, vakbonden en raad van bestuur er alles zullen aan doen om de operatie tot een succesvol einde te brengen. De hamvraag is echter: wat op middellange en lange termijn? Uit de recentste prognoses van de directie blijkt dat ook in 2001 nog een zwaar verlies wordt geboekt. Elke dag dat het besparingsplan later in werking treedt, loopt dat verlies op. Het zou nu al boven 4 miljard uitkomen.Als Sabena, zoals voorzitter Croes vreest, het jaar 2000 moet afsluiten met een nettotekort van 10 miljard, betekent dit dat het volledige bedrag van de kapitaalverhoging er alweer door is. De verkoop van de afdeling technics, catering, handling aan SAirGroup brengt geld in het laatje, maar daar blijft ook maar een deel van over als in 2001 weer eens 4 miljard wordt verloren. Een snelle integratie van de luchtvaartactiviteiten van Sabena in die van SAirGroup en een lidmaatschap van een internationale alliantie zijn allicht de enige remedies die onze Sabena op termijn weer gezond kunnen maken. Guido MEEUSSEN