Sambre et Meuse biedt Trustmetal kans op terugname minwaarden

(tijd) - Sambre et Meuse, de Franse dochtermaatschappij van de beursgenoteerde holding Trustmetal rond de familie Tytgadt, gaat het grotere Franse Manoir-Industries opslorpen. De beide raden van bestuur hebben dat beslist. De goedkeuring door de algemene vergadering van Sambre et Meuse op 14 juni is niet meer dan een formaliteit.Het exploitatieresultaat van Sambre et Meuse voor 1994 was beter dan verwacht: na een verlies van 226,5 miljoen fr. in 1993 werd gemikt op een break-even. Het werd een positief saldo van 19,5 miljoen fr. Het financieel verlies daalde van 108,5 naar 35,4 miljoen fr. Het uitzonderlijk verlies viel terug van 169,9 naar 88,5 miljoen fr. De provisies bleken uiteindelijk iets hoger uit te vallen omdat men met de fusie voor de deur 'extra voorzichtig' is geweest. Het nettoverlies daalde daardoor van 505 naar \;slechts' 105 miljoen fr. (terwijl op de algemene vergadering van Trustmetal in juni 1994 90 miljoen fr. was vooropgesteld).