Samenwerking Electrabel en Hydro-Quebec

(tijd) - In de komende maanden wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen Electrabel en Hydro-Quebec. Doel is een struktuur op te zetten voor de uitwisseling van informatie tussen beide ondernemingen en "samen de uitdagingen voor de bedrijfstak aan te snijden'. Dat werd meeegedeeld door Jacques Finet, ondervoorzitter Europa voor Hydro-Quebec, en Jean-Pierre Hansen, gedelegeerd bestuurder van Electrabel. Hydro-Quebec is een staatsonderneming die instaat voor de produktie, het transport en de distributie van elektriciteit in Quebec. Electrabel produceert 94 procent van de elektriciteit in België met een geïnstalleerd vermogen van 13.000 megawatt. De vennootschap staat in voor 87 procent van de elektriciteitsleveringen, 92 procent van de aardgasdistributie en 51 procent van de kabeldistributie.