Advertentie
Advertentie

Samenwerking met Cobac bijna rond

Nog geen definitief akkoord over herfinanciering Delcredere (tijd) - In de ministeriële werkgroep bestaat er nog steeds geen definitief akkoord over de herfinanciering van de Nationale Delcredere-dienst. Diskussie blijft bestaan over de wijze waarop ontwikkelingssamenwerking zal moeten tussenbeide komen. De onderhandelingen tussen Delcredere en de privé- verzekeringsmaatschappij Coboc over een mogelijke samenwerking verlopen daarentegen goed en zouden nog voor het einde van het jaar kunnen worden afgerond.