Advertentie
Advertentie

Samenwerking Sony Microsystems/Baan Info

(tijd) - Sony Microsystems Benelux sloot onlangs een samenwerkingsakkoord met Baan Info Systems Belgium. Baan Info Systems Belgium werd op 1 mei jongstleden opgericht en is hiermee de jongste telg van Baan Info Systems BV, dat in Barneveld (Nederland) is gevestigd en in 1978 van start ging. De leiding van de Belgische dochteronderneming berust bij algemeen direkteur Paul Breesch (ex- Sides). De aktiviteiten spitsen zich toe op de commercializatie en ondersteuning van een geheel van twintig modulair samenstelbare Triton-softwarepakketten, die over 180 verschillende funkties beschikken en op Unix gbazeerd zijn. De pakketten zijn bestemd voor de computergestuurde automatizering van het produktie- en logistiek ondernemingsbeheer binnen het CIM-gebeuren.