Samenwerking Stad Rotterdam-ABP

Het verzekeringsconcern Stad Rotterdam en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gaan nauw samenwerken op het vlak van hypoteken. Op 1 juli jl. heeft het Hypoteekbedrijf van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP-hypoteken) een eigen spaarhypoteek geintroduceerd. Kenmerk van deze in Nederland erg populaire spaarvorm is dat de konsument de garantie heeft dat de hypoteek via levensverzekering volledig kan worden afgelost op de einddatum of terstond bij overlijden. Bovendien is er sprake van een heel stabiel lastenpatroon. Deze hypoteekvorm is te vergelijken met de hypoteeklening met gemengde levensverzekering bij ons.