Samenwerking tussen Brabant en Antwerpen moet leiden naar win-win-situatie

'Toerisme en recreatie zijn economische bedrijvigheden die per definitie grensoverschrijdend zijn. Samenwerking daarin leidt tot een samenhangend produkt met een win-win-situatie aan beide zijden.' Gedeputeerde Huijbregts-Schiedon van Noord-Brabant, die straks voorzitter wordt van het toezichtscomité voor Interreg II, houdt een pleidooi voor meer aandacht voor de Euregio. 'Het is een overheidstaak projecten te stimuleren met een meerwaarde waarin samenwerking winst bevat voor beide posities, die beiden versterkt. Dat stimuleert om verder samen te werken.' 'ENIGE BESCHEIDENHEID moet ik toch laten blijken', zegt mevrouw Huijbrechts-Schiedon, 'ik ben pas gedeputeerde sinds half april. Sinds dan pas werd ik betrokken bij de complexe materie van Interreg I.' Maar voor half april was zij toch al fractievoorzitter voor de VVD in de provinciale staten van Noord-Brabant. En daarvoor was ze actief in een adviesbureau.