Samenwerking verkeer België en Nederland

(tijd) - België en Nederland gaan - in het kader van de Benelux - intensiever samenwerken en informatie wisselen op het gebied van de verkeersveiligheid. Dit zijn minister voor verkeer Dehaene en zijn Nederlandse kollega Smit-Kroes gisteren overeengekomen. Volgens beide ministers kunnen de Benelux-landen een voortrekkersrol spelen binnen de Europese Gemeenschap om meer en verdergaande besluiten inzake verkeersveiligheid te nemen. Binnen het Benelux-overleg is al overeenstemming bereikt over de aanwezigheidsplicht van gordels op de achterbank van personenauto's en op de voorbank van lichte bestelwagens. Ook is er overeenstemming over de goedkeuringseisen van kinderzitjes en de profieldiepte van banden. Vanaf 1 januari 1990 moeten de banden een minimaal profiel van 1,6 mm hebben. Beide landen zullen ook gezamenlijk onderzoek doen naar de wenselijkheid om motorvoertuigen te verplichten overdag hun lichten te laten branden. België is tevens van plan het maximum toegelaten alkoholgehalte te verlagen van 0,8 tot 0,5 mm promille. In Nederland wordt de 0,5 nu reeds toepast. Beide ministers zullen eveneens de problematiek van de snelheidsbeperkingen opnieuw op de Europese agenda plaatsen om tot een uniforme maximumsnelheid binnen de Europese gemeenschap te komen.