Samenwerking werklozencontrole begint op 1 juli

(tijd) - De federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), en zijn regionale collega's keurden vrijdag het samenwerkingsakkoord goed over 'de actieve begeleiding en opvolging van werklozen'. Vanaf juli moet op basis van dat akkoord de informatie-uitwisseling tussen het federale en het regionale beleidsniveau sterk verbeteren. De Vlaamse minister van Werk, Renaat Landuyt (sp.a), spreekt van een grote politieke doorbraak. Technisch moet de gegevensuitwisseling wel nog worden uitgewerkt.