Sancties tegen Zuid-Afrika zijn een tweesnijdend zwaard

(tijd) - Een slotbalans over de huidige situatie in Zuid-Afrika opmaken, is geen eenvoudige taak. Apartheid mag al een langzaam verdwijnend fenomeen zijn, dit belet niet dat de ekonomische ongelijkheid tussen blank en zwart zeer groot blijft in Zuid-Afrika. Daarom moet zowel Mandela's roep om behoud als de Klerk's roep om beëindiging van de sancties erg omzichtig benaderd worden.