Advertentie
Advertentie

Sander van Walsum, journalist, over letselschade-advocaten en de caféb

rand in VolendamGeen ramp is volledig zonder letselschade-advocaat. Zodra het vuur is gedoofd en het stof is gaan liggen, verschijnt hij op de plaats des onheils. Niet om de slachtoffers of nabestaanden behulpzaam te zijn bij het verhalen van de reële schade. Daar hebben zij tenslotte een verzekering voor. Nee, de letselschade-advocaat ontleent zijn bestaansrecht aan het becijferen van de inkomsten die zijn cliënt zou hebben genoten, indien hij niet door het noodlot zou zijn getroffen. De gemiddelde letselschade-advocaat lijkt zijn eisen louter op best case scenarios te enten. Hij gaat er kennelijk van uit dat alle beloften in ieders leven worden ingelost. Dat geen talent zich verloochent. Dat elke opleiding wordt afgerond. Dat niemand ziek wordt of onder de gierkar komt, en dat levensgeluk een universeel recht is. Dat de Nederlandse rechter - anders dan menig ambtsgenoot in de Angelsaksische wereld - deze aannames tot dusverre nog niet heeft gehonoreerd, doet niets af aan de verwerpelijkheid van het optreden van de letselschade-advocaat. Integendeel. Hij wekt valse verwachtingen, en geeft slechts voedsel aan het gangbare verwijt dat hij zich niet door piëteit jegens zijn cliënt laat leiden, maar door materieel eigenbelang. De letselschade-advocaat geldt alom als lijkenpikker. Als profiteur van leedmaximalisatie en wegbereider van de Amerikaanse claimcultuur. Vooralsnog mag de letselschade-advocaat in de Nederlandse rechtspraktijk als exoot en charlatan gelden, zijn mentaliteit is gemeengoed. Niet alleen in zijn eigen beroepsgroep, maar ook daarbuiten. De homo economicus struint de dreven af om te zien of er nog wat te halen valt. De VolkskrantJoost Steins Bisschop, columnist, over bankieren en internetHet eindproduct van een bank is informatie, en niets anders. Een saldo, een bevestiging, een portefeuille, het is niets anders dan een paar woordjes of getalletjes die heel goed per telex of internet te versturen zijn. Negroponte had het ooit over bits versus atomen, en bancaire informatie bestaat typisch uit bits, en niets anders. Geen kleur, geen reuk, niet even kijken of het past en hoe hij zit, gewoon doffe informatie. Het elegante van internet is dat een browser, een provider en een verbinding voldoende ingrediënten zijn om van overal over alles te beschikken. Leve de standaarden. Sun zegt het al jaren: het netwerk ìs de computer. Dat computers dan toch steeds sneller en vaardiger worden zal nog wel tijden doorgaan, maar dat doen de fabrikanten niet om het bankieren van op afstand terwille te zijn. Geld is niets anders dan informatie. En de bank moet eens gaan begrijpen dat ze al lang geen geldbank meer moet zijn, maar een informatiebank. De nieuwe rente: tijd. Tijd die de cliënt verdient in de vorm van waarlijk genoten gemak.Het Financieele Dagblad