'Sanering begroting gebeurt best via vermindering uitgaven'

(tijd) - Een regering die de overheidsfinanciën wil saneren mag de belastingen niet verhogen maar moet de uitgaven verminderen. Zij moet bij voorkeur de transfers in de sociale zekerheid en de uitgaven voor het overheidspersoneel terugdringen. Dit is het besluit van een nieuwe studie (*) van twee vooraanstaande Amerikaanse economen die dinsdag uitlekte in De Standaard.Professor Alberto Alesina van Harvard University en zijn collega Roberto Perotti van Columbia University bestudeerden het begrotingsbeleid van twintig westerse landen in de afgelopen dertig jaar. In hun studie die volgende maand verschijnt in het vakblad Economic Policy beklemtonen beide auteurs dat belastingverhogingen en verminderingen van de uitgaven geen twee gelijkwaardige alternatieven zijn.