Sanering van de Leiestreek

Door het aanleggen van een kollektorennet in de regio's Deinze en Sint-Denijs-Westrem en het bouwen, in deze gebieden van vier waterzuiveringsstations, zal de sterk bevuilde toeristische Leie kunnen gezuiverd worden. Volgens direkteur Capaert van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij VWZ zal dit projekt nog binnen de vijf jaar gerealizeerd worden. Over de totale kostprijs wou direkteur Capaert zich vooralsnog niet uitspreken maar de werken in de regio Deinze alleen al zullen tot 350 miljoen oplopen. Voorts zal de VWZ binnen de vijf jaar ook de natuurreservaten de Kalkense Meers en Kieldrecht saneren. "Het ziet ernaar uit dat men in '95 terug vis zal kunnen vangen in de Leie", aldus Capaert tot besluit van een toespraak op een bijeenkomst georganizeerd door het studiecentrum Uytersprot. Met de wet van 25 maart '71 ter bescherming van de oppervlaktewateren werden er drie waterzuiveringsmaatschappijen opgerricht. Na de regionalizering van deze materie werd in '82 de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij opgericht. Gezien de beperkte middelen (1,5 miljard fr. per jaar waarvan de helft gaat naar werkingskosten) moet de maatschappij een aantal prioriteiten leggen, aldus nog Capaert, voor wie in de toekomst de aandacht zal uitgaan naar die gebieden met een degelijk rioleringsnet. Een andere prioriteit is de sanering van de toeristische Leiestreek van Deinze tot Gent.