Saneringsplan Corus Aluminiumkost 80 bediendenjobs in Duffel

BRUSSEL tijd) - Bij Corus Aluminium in Duffel staan door een herstructurering 80 bediendenjobs op de tocht. Bij Corus werken 1.519 mensen. Het herstructureringsplan voorziet ook in 25 nieuwe aanwervingen van hooggeschoolde werknemers. Door de herstructurering zou Corus Aluminium jaarlijks 6 miljoen euro besparen, zegt Johan Ameel, de algemeen directeur bij Corus Aluminium. De directie maakte woensdag op een vergadering van de ondernemingsraad de herstructurering bekend. De werknemers hadden de afgelopen maanden zo'n 400 ideeen naar voren geschoven voor het herstructureringsplan. Die ideeen werden verwerkt in het plan. De herstructurering voorziet in een groei van de aluminiumproducten op middellange termijn. Zowel de productie in de walserij als die in de extrusie moet met respectievelijk 25 procent en 15 procent omhoog tegen 2006. Tegen die tijd moet ook het personeelsbestand met bijna een kwart omhoog tot 1.900 mensen. De directie wil een kostenbesparing realiseren door de inzet van externe diensten te verminderen en te beknibbelen op overuren. Het aantal bediendenfuncties wordt met 80 teruggebracht. Daarvoor vraagt de directie het statuut 'onderneming in moeilijkheden' aan, zodat die jobvermindering via een brugpensioen vanaf 53 jaar kan worden geregeld. Voor hooggespecialiseerde jobs wil Corus Aluminium nog 25 mensen aanwerven. Het aantal bediendenjobs daalt dan netto met 55 mensen. VDB