Sannen wil in 2007 af van forfaitaire huisvuilbelasting

(tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu, Ludo Sannen (Agalev), heeft een ontwerpdecreet klaar om de gemeentelijke forfaitaire huisvuilbelastingen te schrappen tegen 1 januari 2007. Het ontwerp is voor advies bezorgd aan de Raad van State. Sannen wil het ontwerp voor het politieke zomerreces laten goedkeuren door de Vlaamse regering.