Santer gelooft dat groot aantal landen in 1999 de euro zal invoeren

BRUSSEL (tijd) - De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, laat de moed niet zakken. De aanslepende hoge werkloosheid en de zwakke politieke positie die de Europese Unie op het wereldtoneel bekleedt, stimuleren hem integendeel om op beide vlakken vooruitgang te boeken. Zijn Commissie wil daar in 1997 werk van maken.Jacques Santer stelde dinsdag in Straatsburg voor het Europees Parlement het werkprogramma van de Europese Commissie voor 1997 voor. Opvallend is dat hij een hervorming van de werking van de Commissie zelf aankondigde.