Santer mogelijk opvolger van Delors

Volgens diplomatieke kringen in Brussel is de kans groot dat de Europese regeringsleiders zich achter de Luxemburgse premier Jacques Santer zullen scharen als opvolger van de huidige voorzitter van de Europese komissie, Jacques Delors. Vrijdag wordt op een extra top beslist over de opvolging van Delors. Santer, die officieel nog geen kandidaat is voor de funktie, zou bij geen enkele lidstaat op tegenstand stuiten. Ook de Britten, die onlangs een veto stelden tegen de kandidatuur van Jean-Luc Dehaene, zouden in de eerder zwakke figuur van de Luxemburgse premier geen graten zien.