Sapec : Hof van Beroep bevestigt uitspraak in kortgeding

Wekenlang een biedkoers van 14.300 fr. en uiteindelijk een schorsing van de notering, dat wijst erop dat er met het aandeel "iets' aan de hand is. We hebben het hier over het aandeel Sapec of voluit: "Produits et Engrais Chimiques du Portugal', waarvan de hoogste koers in 1986 niet boven de 3.350 fr. uitsteeg en de hoogste koers vóór de crash van oktober 1987 de 5.950 fr. haalde. In maart van dit jaar klom de koers van het aandeel op de beurs van Brussel naar ongekende hoogten. Zodat de vennootschap op aandringen van het Noteringskomitee, de raad van bestuur een eerder ongewone permededeling verspreidde om erop te wijzen dat de boekwaarde van het aandeel per einde 1987 5.600 fr. bedroeg en de intrinsieke waarde op 7.700 fr. kon geraamd worden.