Sauwens wil fonds voor sanering van de binnenvaart oprichten

ANTWERPEN (tijd) - Gewestminister Johan Sauwens van openbare werken en verkeer stelt de kreatie, nog dit jaar, in 't vooruitzicht van een "fonds voor de sanering van de Vlaamse binnenvaart'. Daarmee zullen o.m. de interesten worden betaald van de door de overheid voor te financieren slooppremies. Ter aanmoediging van investeringen in aankoop en vernieuwbouw denkt Sauwens over leningen tot 75 % van het investeringsbedrag. Onderzocht wordt of ook bij aanbouw of vernieuwbouw geen vrijstelling kan worden bekomen van meerwaardebelasting.