Advertentie
Advertentie

Schadeclaim Securitas onwaarschijnlijk

De koersen van de beveiligingsbedrijven van het Engelse Securicor en in minder mate het Zweedse Securitas staan onder druk door mogelijke schadeclaims van de nabestaanden van de aanslagen op 11 september. Men houdt Argenbright, de Amerikaanse dochter van Securicor, en Globe, dochter van Securitas, verantwoordelijk voor nalatige controle van de passagiers op de vluchten die uiteindelijk neerstorten in Pittsburgh, het Pentagon en de WTC-torens. In de auto van een van de kapers werd bovendien het telefoonnummer gevonden van Mohamed Abdi, een werknemer van Burns Security, een dochteronderneming van Securitas.In een land met een claimcultuur als de VS kunnen de kosten van een zogenaamde class action lawsuit waarin een groep van aanklagers probeert een collectieve schadeloosstelling te verkrijgen van de beklaagde enorm oplopen. De slaagkansen van zon claim lijken in dit geval echter niet zo hoog te zijn. Voordat een beklaagde schuldig wordt bevonden moet er eerst worden aangetoond dat 1) de beklaagde een zorgplicht had, dat 2) de beklaagde aangaande die zorgplicht nalatig is geweest, dat 3) de klager schade heeft geleden en 4) dat de schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de beklaagde. Men wordt gedwongen tot het betalen van een vergoeding wanneer de schade van tevoren in redelijke mate te voorzien was geweest.De beveiligingsbedrijven zijn onder contract van de vliegmaatschappijen. Daarom zijn de vliegmaatschappijen zowel verantwoordelijk voor de eigen veiligheid als eindverantwoordelijk voor de beveiligingsbedrijven. De zorgplicht voor de beveiligingsbedrijven bestaat erin dat zij voldoende de bagage hadden moeten screenen. De gebruikte wapens, kartonsnijders en hobbymessen, waren echter toegestaan. De hamvraag is of op het moment dat er meerdere personen op één vlucht dezelfde messen droegen, er niet een alarmbel had moeten afgaan bij de beveiliging.Als de beveiligingsbedrijven al nalatig zouden worden bevonden, zijn zij dan ook verantwoordelijk voor de slachtoffers in het WTC en het Pentagon? In dat geval moet bewezen kunnen worden dat de gevolgen van de nalatigheid (het neerstorten op de gebouwen) voorzienbaar was geweest. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Wanneer ze al nalatig zouden worden bevonden, zouden zij daarom met de meeste waarschijnlijkheid alleen verantwoordelijk zijn voor de slachtoffers in de vliegtuigen.Als dochterondernemingen voldoende zijn gekapitaliseerd, en er voldoende controle vanuit de moeder wordt uitgeoefend, beperken schadeclaims slechts tot de activa en verzekeringen van de dochter alleen. Door de kleine omvang van de Amerikaanse dochterondernemingen is het daarom zelfs erg onwaarschijnlijk dat aanklagers de twee aantrekkelijk genoeg vinden om een proces te beginnen.De Amerikaanse regering is bezig met het opzetten van een slachtoffer compensatie fonds. Hoewel de omvang ervan nog niet bekend is, lijkt het voor slachtoffers een snellere route te zijn om compensatie te regelen dan een jarenlang aanslepend proces. Wanneer een aanvraag voor het fonds wordt gedaan, mag geen proces worden aanspannen behalve tegen de terroristen of landen die de terroristen steunden. PB