Schadeloosstelling voor Amerikanen van Japanse afkomst

De schadeloosstelling van Amerikanen van Japanse komaf, die in de tweede wereldoorlog werden geïnterneerd, is nu wettelijk geregeld. President Reagan ondertekende woensdag in Washington de wet op grond waarvan de 62.000 overlevenden van die tijd 20.000 dollar (800.000 B.fr.) schadevergoeding krijgen. Reagan zei dat de wet "een fout uit het verleden" moet goedmaken.