Schadevergoeding voor regenval 2001

(tijd) - Landbouwers kunnen een vergoeding krijgen voor schade veroorzaakt aan teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001. Die regenval werd als een landbouwramp beschouwd. Het Koninklijk Besluit terzake verscheen vrijdag in het Staatsblad. Het legt de geografische gebieden die voor schadevergoeding in aanmerking komen vast, evenals de bedragen van de schadevergoeding. Een hectare volledig vernietigd vlas geeft recht op 1.916 euro, een hectare aardappelen 2.873 euro, een hectare wintertarwe 1.167 euro, een hectare zomertarwe 932 euro, een hectare wintergerst 968 euro, een hectare zomergerst 775 euro, een hectare haver 799 euro en een hectare triticale 874 euro. Het bedrag van eventuele betaalde premies voor het oogstjaar 2001 wordt van de schadevergoeding afgetrokken. De schadeloosstelling wordt berekend volgens het percentage van de geraamde schade. Indien het vastgestelde schadepercentage kleiner is dan 30 procent van de normale productie per teelt, of 20 procent in de probleemgebieden, wordt geen schadevergoeding uitgekeerd. Landbouwers die voor de schadevergoeding in aanmerking komen, moeten hun dossier per aangetekend schrijven overmaken aan de gouverneur van de betrokken provincie voor eind december 2003. Ze moeten gebruik maken van een specifiek formulier dat bij de gemeente beschikbaar is.