Schadeverzekeraars krijgen vrij spel in EG

BRUSSEL (tijd) - De EG-ministerraad keurde gisteren een richtlijn goed die de Europese markt voor schadeverzekeringen helemaal opengooit. Vanaf 1 januari 1994 volstaat het dat een verzekeringsmaatschappij over één vergunning beschikt, om in heel de EG-markt aktief te zijn. Duitsland onthield zich gisteren bij de stemming. De zogenaamde derde verzekeringsrichtlijn niet-leven was in januari jongstleden door het Europees parlement geamendeerd en goedgekeurd. Maandenlang had het Europees parlement de stemming over de richtlijn geblokkeerd omdat onvoldoende vooruitgang geboekt werd met het sociale Europa. Precies die richtlijn werd tegengehouden, omdat ze een essentiële maatregel is voor de verwezenlijking van de interne markt. Het was het enige middel waarover het parlement beschikte om de voorstanders van doorgedreven liberalizering, zoals Groot-Brittannië, tot een socialer beleid te proberen dwingen.