Schaktist : budgettekort stijgt niet maar daalt

Is begrotingsminister Schiltz veel te pessimistisch met zijn raming dat het begrotignstekort dit jaar tot 462 miljard dreigt op te lopen? Volgens de jongste prognoses van de schatkist mag men integendeel voor de komende maanden nog een verdere verbetering van het tekort verwachten. In de komende drie maanden zal het tekort nogmaals met 10 miljard dalen tegenover dezelfde periode van vorig jaar, zodat eind augustus het tekort maar liefst 52,7 miljard lager zal liggen dan vorig jaar augustus.