Advertentie
Advertentie

Schapenkwekers weigeren prijsverlaging te

ROME (reuter) - Niettegenstaande grote druk van de Australische regering en een aanzwellende wolvoorraad, blijven de Australische schapenkwekers zich verzetten tegen een prijsvermindering. De voorraad is nu 2,6 miljoen balen groot, wat in de eerste plaats het gevolg is van een belangrijke vermindering van de vraag naar wol. Volgens de Australische regering zal een prijsvermindering, de vraag opnieuw aanzwengelen.