Schatkist gaat met 'staatsbon' concurrentie aan met kasbon

BRUSSEL (tijd) - Volgend jaar komt er een nieuw produkt van de Schatkist op de markt. Het wordt een 'staatsbon', een uniform produkt waarop de belegger om de twee of drie maanden kan intekenen. De agenda van de emissies wordt op voorhand bekend gemaakt. De 'staatsbon' vult het gamma staatsleningen aan dat nu bestaat uit OLO's voor professionelen en 'Philippes' voor particulieren. Hij wordt een concurrent voor de kasbons van de banken.Een glunderende Philippe Maystadt op de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld. Door een actieve politiek van 'calls' en herfinancieringen bespaarde de minister van Financiën zowat 60 miljard frank op jaarbasis. 'Het terugroepen van leningen is electoraal niet interessant: leg maar eens uit aan de kiezers dat ze een voordelig rendement moeten afstaan. Maar door de macro-economische omstandigheden en de nieuwe instrumenten voor het schuldbeheer hebben we 2.700 miljard frank aan schuld tegen een veel goedkoper tarief kunnen herfinancieren. Het is een bewijs dat actief schuldbeheer rendeert', aldus Maystadt.