Advertentie
Advertentie

Schatkist ontleent 15 miljard bij NBB

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week gedaald omdat de Nationale Bank (NBB) haar likwiditeitsverstrekking heeft verminderd. Dit blijkt uit de jongste weekstaat. De Schatkist was het enige slachtoffer van deze verkrapping van de geldmarkt, want de likwiditeitspositie van de kredietinstellingen verbeterde. Een en ander had tot gevolg dat vadertje staat zijn beroep op de voorschotten van de NBB met 14,9 miljard frank verhoogde.