Advertentie
Advertentie

Schatkist ontleent 71 mrd. via extra veiling certifikaten

(tijd/reuter) - De Schatkist heeft gisteren voor het eerst een buitengewone aanbesteding van schatkistcertifikaten georganizeerd. Zij veilde in een zenuwachtige markt certifikaten met een looptijd van tien dagen en haalde 70,6 miljard frank op tegen een gemiddelde rente van 6,74 procent. De zenuwachtige stemming was onder meer te wijten aan het artikel dat deze krant gisteren publiceerde over het tekort op de betalingsbalans.