Schatkist overweegt uitgifte "zerobond'

(tijd) - De Schatkist overweegt de uitgifte van een nulkoeponlening, die rentebetalingen moet verschuiven van 1993 naar latere jaren. Zij plant ook een nieuwe (marktkonforme) konsolidatie van de schuld, herfinancieringen en eventueel de emissie van een lening met een koepon van meer dan 12 maanden. Deze initiatieven, die een onderdeel vormen van de begroting 1993, moeten de rentelasten volgend jaar met 31 miljard verminderen.