Schatkistcertifikaten: hogere rente

(tijd) - De aanbesteding van schatkistcertifikaten met een looptijd van 3 maanden leverde 82 offertes op voor een totaalbedrag van 145,802 miljard frank. De aangeboden minimum-rente was 9,55%, de maximum-rente was 9,69%. De Nationale Bank besloot alle biedingen te aanvaarden tot 9,60%. Dat leverde een bedrag op van 56,308 miljard tegen een gemiddelde rente van 9,60%. Vorige week gebeurde de aanbesteding van dit soort schatkistcertifikaten tegen een gemiddelde rente van 9,59%. De rente is dus met 1 basispunt verhoogd. Op het certifikaat op 12 maanden kwamen 63 offertes binnen voor een totaalbedrag van 37,488 miljard frank. De rentevork schommelde tussen 9,47% en 9,59%. De Nationale Bank aanvaardde alle offertes tot 9,49%. Dat leverde uiteindelijk 15,138 miljard frank op tegen een gemiddeld tarief van 9,48%. Bij de vorige aanbesteding van dit soort schatkistcertifikaten (op 26 mei 1992) bedroeg de rente 9,37%. De rente is hier dus gestegen met 11 basispunten. De niet-konkurrentiële ronde leverde resp. 24.735 miljoen en 3.216 miljoen frank op tegen de gemiddelde rente voor resp. 3 maand en 12 maand.