Schatkistoverschot van 3 miljard frank

Tijdens de voorbije weekstaatperiode zijn de tegoeden van de Nationale Bank (NBB) bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met 827 miljoen gedaald omdat speciale trekkingsrechten werden verkocht tegen vreemde valuta's. De deviezenvoorraad klom met slechts 156 miljoen omdat de invloed van de verrichting met het IMF werd gekompenseerd door de levering van vreemde valuta's aan de schatkist. Die deviezen waren vroeger op termijn aan de schatkist verkocht.