Schatten op zolder

In een klap achtduizend kunstwerken rijker - het zal je als museum maar overkomen! Onder de titel Outsiders toont het Museum Dr. Guislain in Gent de collectie naïeve en outsiderkunst van De Stadshof die het in merkwaardige omstandigheden in bruikleen kreeg.Gie van den Berghe