Scheiding man-vrouw op de arbeidsmarkt blijft

LEUVEN (tijd) - De scheidingslijn tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt blijft vrij scherp. Vooral de koncentratie van vrouwen in een aantal beroepen en sektoren, is nadelig voor hun arbeidsmarktpositie. Als er veranderingen optreden in de beroepenstruktuur, dan is het door de inspanningen van vrouwen zelf.