Advertentie
Advertentie

Schelde meest verontreinigde rivier van Noordzeelanden

In het onderzoek is de grootte gemeten van de vrachten vervuilde stoffen, die de Westeuropese rivieren naar de Noordzee brengen, en dat voor de jaren 1984 tot en met 1987. Het ICWS, een sinds 1985 bestaande Nederlandse onderzoeksinstelling met sterke banden met de milieubeweging, onderzocht de hoeveelheden niet zelf, maar gebruikte de meetgegevens uit de vier Noordzeelanden.