Schengen-akkoord speelt meerderheid parten

(tijd) - De SP vraagt de voor volgende vrijdag geplande ondertekening van het aanvullend Schengen-akkoord over de open grenzen en politionele samenwerking tussen de Benelux, de Bondsrepubliek en Frankrijk uit te stellen. Het ministerkomitee buitenlandse betrekkingen moet zich daarover vanochtend uitspreken. De diskussie draait vooral rond de gevolgde procedure, de rol van Interpol en het Schengen Informatiesysteem SIS.