Schengenakkoord wordt misbruikt voor streng asielbeleid

BRUSSEL (tijd) - De Schengenovereenkomst tussen dertien lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland die het vrij verkeer van goederen en personen moet mogelijk maken, moet op een aantal punten bijgestuurd worden. Vooral het asielbeleid krijgt een onvoldoende. Dat is het besluit van een rapport van het Europese Parlement, dat gisteren met een nipte meerderheid goedgekeurd werd.Het doel van Schengen is tussen de deelnemende landen een ruimte te creëren waarbinnen vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. In ruil daarvoor worden de controles aan de buitengrenzen verscherpt. Maar het parlementaire rapport wijst erop dat de Schengen niet volledig beantwoordt aan dit doel en formuleert een aantal tekortkomingen.