Schenking van onderneming tegen 3 procent geen groot succes

Eind 1998 voerde de federale wetgever een verlaagd tarief in voor de schenking van een familieonderneming. Eenmanszaken en aandelen van familiale vennootschappen kunnen sindsdien geschonken worden tegen een eenvormig tarief van 3 procent, ongeacht hun waarde. Inmiddels zijn we vier jaar verder, en wat blijkt? De regel is geen succes. Het aantal schenkingen dat gebeurt tegen 3 procent, is bijzonder klein. Op zich is dat jammer, want een dergelijke schenking biedt belangrijke voordelen. Misschien is wel het tijd om wat te sleutelen aan de toepassingsvoorwaarden?