Schenkingsrechten bedrijven zakken naar 3 procent

(tijd) - Een van de regeringsbeslissingen die vrijdag bijna onopgemerkt bleven, was de verlaging naar 3 procent van de schenkingsrechten voor bedrijven. De federale regering laat zich daarbij inspireren door een gelijkaardige verlaging van de erfenisrechten die de Vlaamse regering eerder doorvoerde. Inzake die erfenisrechten bestaat er nog altijd een bevoegdheidsdiscussie. Maar met een 'bewarende maatregel' die ze tegelijk nam, maakt de federale regering wel duidelijk dat ze het wat de grond van de zaak betreft, met de Vlaamse collega's eens is.Binnenkort zal een bedrijfsleider die zijn onderneming voor zijn overlijden aan zijn nakomelingen overmaakt, eveneens kunnen rekenen op een verlaagd schenkingsrecht van 3 procent op de netto-activa. Zo wil het althans een onderdeel van het ontwerp van fiscale programmawet die vrijdag groen licht kreeg van de federale ministerraad. Minister van Financiën Philippe Maystadt heeft zich hier duidelijk laten inspireren door een vergelijkbare verlaging van de successierechten die de Vlaamse regering vorig jaar doorvoerde. Niet alleen hanteert men hetzelfde verlaagde tarief, ook de voorwaarden zijn gelijklopend. Zo moet ook hier de opvolger de continuïteit van het bedrijfsbeheer gedurende minstens 5 jaar verzekeren. De fiscale programmawet wordt dadelijk na de zomervakantie ingediend bij de Kamer.