Schepen kunnen goedkoper van vlag veranderen in EG

BRUSSEL (tijd) - Vrachtschepen die onder de vlag van een EG-lidstaat varen zullen voortaan gemakkelijker en goedkoper in een andere EG- lidstaat ingeschreven kunnen worden en onder de vlag van dat land varen. De EG-vervoersministers keurden daartoe gisteren een verordening goed die op 1 januari 1992 van kracht wordt.