Advertentie
Advertentie

Schering houdt dividend op peil

BERLIJN (reuter) - De Duitse farma-groep Schering houdt zijn dividend over het boekjaar 1990 op 13 DM en zal niet overgaan tot de uitgifte van een bonus-aandeel. De groep heeft weliswaar een uitstekend jaar achter de rug, maar verwacht dat de extra subsidies die de groep steeds genoot door in Berlijn te produceren zeer snel zullen verdwijnen. Ook de wisselkoersschommelingen baren het bedrijf zorgen en zetten Schering aan tot een behoedzame winstuitkering. Die verliezen op wisselkoersevoluties zijn zelfs drie keer zo groot als de ontvangen subsidies. De omzet van de Schering- groep in 1990 bedroeg 5,92 miljard DM. De winst bedroeg 258 miljoen DM, een nieuw rekord na de 225 miljoen DM in 1989. Voor dit jaar hoopt Schering op een nieuwe rekordwinst.