Advertentie
Advertentie

Schijnzelfstandige of niet: de bouwstenen van de Unizo-formule

De Unie voor Zelfstandig Ondernemen (Unizo) ontwikkelde een formule die een aantal criteria aanreikt om een zelfstandige van een werknemer te onderscheiden. De formule maakt het mogelijk te bepalen of een zelfstandige wel degelijk zelfstandig dan wel schijnzelfstandige is. De criteria werden gefilterd uit de rechtspraak, waardoor het erop lijkt dat de Unizo-formule levensvatbaar is. Maar de vage begrippen in het recht, die tot rechtsonzekerheid aanleiding geven, laten zich evenwel niet makkelijk in een formule of kennissysteem vatten. Vandaar dat niet zozeer het resultaat van de formule belangrijk is, wel de bouwstenen.